Z


Kas Yırtılması


Kaslar kemik çatının yani iskeletin bir bütün olarak hareket kazanmasını sağlayan filamentlerin (kas iplikçiklerinin) bir araya gelmesiyle oluşan yapılardır. Sinir sisteminden aldıkları uyarılara göre düz kaslar çizgili kaslar ve kalp kasları olarak sınıflandırılırlar. Düz kaslar isteğimiz dışında çalışır. Çizgili kaslar ise vücudumuzu oluşturan kasların büyük bir kısmını kapsar ve isteğimiz kontrolünde çalışır. Ancak kalp kası çizgili kas olmasına rağmen düz kas gibi yani isteğimiz dışında çalışan istisna kas grubudur. Kasların görevlerine baktığımızda;


1 iskeletle birlikte vücudumuza şekil verir.

2 kemiklere destek görevi yapar.

3 iskeleti oluşturan kemik ve eklemleri hareket ettirir.

4 bu hareketlilik vücudumuzun hareketini sağlar.


Kaslar çok yoğun bir kasılma ve gevşeme mekanizmasıyla (filamentlerin uzalıp kısalmasına bağlı olarak) kasılıp gevşerler. Fakat biz bu kasılıp gevşeme mekanizmasını spor ve egzersiz esnasında çok aşırı zorlarız. İşte bu zorlamaların sonucunda kas rupturları diye tanımladığımız durum ortaya çıkar Kas yırtılması konusunu daha da açmak gerekirse vücudumuzun içinde veya vücut dışından uygulanan güçlerin etkisiyle ve çoğunlukla çok güçlü kas kasılmaları gerektiren sporcularda işçilerde görülen bir durumdur. Kaslar antogonist olarak çalışırlar. Yani bazı kaslar kasılırken bazı kaslar gevşer özellikle fleksor ve ekstensor kaslar dediğimiz kol ve bacaklarda bulunan bu antagonist kaslar aşırı zorlamalara bağlı olarak kasılması gereken gevşer veya gevşemesi gerekirken kasılır. Buda antagonisti olan diğer kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak kas iplikçiklerinin birbirinden ayrılmasına yol açar işte özetle kas yırtılması böyle olur.


Kas yırtılmaları bölgesel olarak olduğu gibi geniş ve zincirleme kas yırtılmalarıyla da seyredebilir. Eğer canlıda metabolik bir hastalıkta var ise özellikle (kas yapısını etkileyen) o zaman durum daha da vahim olabilir. Çünkü kişi kas yırtılması yönünden predispoze bir hale gelmiştir. Pasif germe egzersizleri durumunda bile kişide kas yırtığı oluşabilir.kas yırtılmalarıda tam kas yırtılmaları olabileceği gibi daha düşük dereceli kas yırtıklarıda görlebilir. Tam kas yırtıklarında durum çok daha vahimdir. Çünkü kasta tüm flamentlerin hepsinde bir kopma olabilir. Hatta yırtık palpasyonla muayenede bile tespit edilebilir. İki kas arasında bir boşluk oluşmuştur ve bu boşluk kanla dolmuş bir hal almıştır. Çok şiddetli bir ağrı meydana gelir daha düşük dereceli kas yırtılmalarında da şiddetli ağrı olur ama tam kas yırtılmaları hem prognoz hemde genel durum itibariyle daha zor bir hal alır. Şimdi bu kadar ön bilgiden sonra aklımda kalan kas yırtılması işaretlerine bakalım;


Kas Yırtılmasının İşaretleri


Belirgin bir ağrı,

Kuvvet ve hareket kaybı,

Kasta renk değişikliği,

Kramplar,

Kaslarda el ile hissedilebilir bir boşluk

Kas bütünlüğünün bozulması,

İleri derecede kanama,

Şişlik (hematom) ve kızarma,


Bu şikayetlere sahipseniz ve eğer spor ağır iş gibi durumlardan sonra meydana geldiyse kas yırtılması meydana gelmiş olma riski yüksektir. Spor egzersiz gibi durumlardan sonra yukarıda sıralanan belirtilen semptomlardan birisi oluştuysa hemen aktivite veya spor sonlandırılmalı, kanamayı veya dokuları daha çok hasara yol açacak ani hareketler yapılmamalı,masaj veya sıcak uygulama gibi durumlardan kesinlikle kaçınılmalı, koruyucu atel vaya bandaj uygulaması yapılmalı ayrıca soğuk uygulamalar yapılmalıdır. Bu ilk yardım uygulamaları rupturun prognozunun olumlu olması bakımından oldukça önemlidir.


Tedavide en önemli faktör ruptur arasında biriken kanın uzaklaştırılması ve kanamanın durdurulması olacaktır. Bu maksatla yapılan soğuk buz uygulamaları son derece önemlidir. Çünkü soğuk uygulandığında damarlarda vazokonstriktör bir etki meydana gelip damarlar büzüşerek kanama durduralabilmektedir. Ayrıca antiinflamatuvar ilaçlarda kullanılması oldukça önemlidir. Kas rupturları eğer hafif derecede ise 2-3 hafta içinde tekrar eski fonksiyonuna dönebilir. Ancak tam kas yırtılması var ise 6-7 hafta ilgili kasın fonksiyonunda azalma görülebilir.